Vše o nákupu a reklamaci


Informace o zpracování osobních údajů


V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.
 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

a - Správcem Vašich osobních údajů je Magdalena Hoxha (vlastník webové stránky www.work4fit.cz) se sídlem U Jezérka 1411, 696 02 Ratíškovice, identifikační číslo: 76397076 (dále jen „správce“).

b - Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování U Jezérka 1411, Ratíškovice 696 02, email info@work4fit.cz, telefon 606 192 352.

c - Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a - Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).


 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a - Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

b - Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a - Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let.


 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a - Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

b - Osobní údaje (e-mailové adresy) jsou za účelem vygenerování dotazníků předávány Heureka Shopping s.r.o. na základě souhlasu subjektu údajů ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., který zákazníci udělují prostřednictvím obchodních podmínek při nákupu zboží na Work4Fit.cz.

c - Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

a - Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

b - Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

c - Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.